Voorschot groepslessen volwassenen/jongeren

Deze link is er voor deelnemers die énkel het voorschot wensen te betalen bij inschrijving om nadien - bij aanvang van de 1e groepsles - het resterende saldo betalen 

49,00 €